Mehanika program - Vibro sita - Mlinovi - Dodavaci - Dehidratori - Trakasti transporteri - Bunkeri - Postrojenja - Konstrukcije
Vibro sita
Vibro sita (engl. vibrating screens, nem. Rüttelsieb) su mašine koje mehaničkim vibracijama vrše razdvajanje materijala po granulaciji, na frakcije. Broj frakcija zavisi od broja etaža na vibro situ. Naš proizvodni program obuhvata sita koja mogu imati od jedne do četiri etaže. Mogu da se koriste za suvo sejanje ili sejanje sa pranjem, uz dodatak sistema za pranje. Samo vibro sito se sastoji od pogona koji izaziva mehaničke vibracije, prosejnih površina koje razdvajaju materijal na frakcije i rama koji služi kao oslonac za prosejne površine i transportni put za vibracije od pogona ka prosejnim površinama. Promena oštrine prosejavanja (amplitude) se vrši promenom težine zamajnih masa (disbalansa). U zavisnosti od svoje pozicije u tehnološkoj liniji dele se na primarna ili sekundarna vibro sita. Mogu se koristiti i za odvajanje vode iz materijala uz korišćenje "rima" mreža.

Prosejne površine vibro sita mogu biti izrađene na različite načine i od različitih materijala, u zavisnosti od materijala koji se seje. Najčešće se koriste mreže od pletene čelične žice sa kvadratnim ili pravougaonim otvorima. Ukoliko se seje izrazito abrazivan materijal ili materijal veće granulacije mogu se koristiti prosevne površine izrađene od perforiranog čeličnog lima sa povećanom otpornošću prema habanju. Prosevne površine sa najdužim ekspolatacionim vekom i najvećom otpornošću prema habanju se izrađuju od sintetičkih polimera - poliuretana. Poliuretan je izuzetno čvrst i izuzetno otporan materijal što mu omogućava da lakše absorbuje udare materijala. Sa upotrebom poliuretanskih prosevnih površina značajno se smanjuje i nivo buke koju generišu vibro sita.
Vibro rešetke
Vibro rešetka je mašina koja vibracijama vrši klasiranje i prečišćavanje materijala u tehnološkom procesu drobljenja i separisanja. Pošto služi za odvajanje komada velikih dimenzija prosejna površina je rešetka izrađena od materijala otpornog na habanje. Razmak između rešetki određuje veličinu zrna u frakcijama. U procesu separisanja prirodnog šljunka se koriste za odvajanje zrna sa veličinom većom od maksimalno dozvoljene (iberlauf), a u procesu drobljenja za odvajanje jalovine. Prosejavanje koje prethodi drobilicama rasterećuje iste ulaznom rudnom masom, što povećava kapacitet odelenja drobljenja. Mogu se izrađivati i kao dvoetažne, gde je gornja etaža rešetka, a donja etaža od žičanog pletiva i služi za izdvajanje još jedne frakcije.

U tehnološkoj liniji se nalaze iza bunkera, a ispred sekundarnih sita ili mlinova.
Vibro sita - familija VS
Vibraciona nadrezonantna sita - tip VS namenjena su za konačno prosejavanje materijala. Prosejavanje može biti suvo ili mokro, uz dodatak sistema za pranje. Za izradu prosejnih površina se najčešće koristi čelična mreža, ali na zahtev kupca mogu biti izrađene i na druge načine (od perforiranog lima ili od plastičnih masa otpornih na habanje - poliuretana). Takođe možemo zaštititi i ostale površine izložene habanju ukoliko se sito koristi za prosejavanje agresivnih materijala. Pogon vibro sita se ostvaruje kaišnim prenosom.

Sa obzirom na veliki broj mogućih varijanti vibro sita i mogućnost izrade sita u potpunosti prema zahtevu kupca, kontaktirajte nas kako bi Vam pomogli pri izboru
Mehanika kao preduzeće nezavisno od Aleksinačkih rudnika uglja prvi put počinje sa radom 1976. godine. Na osnovu iskustava i znanja stečenih u održavanju opreme za rudnike uglja 1980. godine počinje sa intenzivnijim razvojem na izradi mašina i kompletnih postrojenja. Od tog vremena do danas je usvojen veliki broj mašina sa svojim podtipovima. Uz intenzivan razvoj dolazi i do izvoza mašina i opreme i u druge zemlje. U mogućnosti smo da Vam ponudimo postrojenja kapaciteta od 20 m3/h do 100 m3/h. Ukoliko su Vam potrebne bilo kakve dodatne informacije, nemojte oklevati da nas kontaktirate.
Kontakt