Mehanika program - Vibro sita - Mlinovi - Dodavaci - Dehidratori - Trakasti transporteri - Bunkeri - Postrojenja - Konstrukcije

Mlinovi
Udarni mlinovi ili drobilice (engl. Impact Crushers, nem. Prallbrecher) su uređaji za usitnjavanje najčešće kamena, ali i svih ostalih drobljviih materijala. Deo za drobljenje se sastoji od rotora sa udarnim gredama (tip MG) ili sa zglobno vezanim čekićima (tip MČ) i od statora (kućište obloženo pločama od materijala otpornih na habanje). Usitnjavanje se vrši udarom grede ili čekića rotora o materijal, te udarom materijala o obloge statora. Sastav i granulacija materijala na izlazu kod se reguliše u zavisnosti od zahteva procesa. Veoma su efikasni i ekonomični pri usitnjavanju.Udarni mlinovi ili drobilice (engl. Impact Crushers, nem. Prallbrecher) su uređaji za usitnjavanje najčešće kamena, ali i svih ostalih drobljviih materijala. Deo za drobljenje se sastoji od rotora sa udarnim gredama (tip MG) ili sa zglobno vezanim čekićima (tip MČ) i od statora (kućište obloženo pločama od materijala otpornih na habanje). Usitnjavanje se vrši udarom grede ili čekića rotora o materijal, te udarom materijala o obloge statora. Sastav i granulacija materijala na izlazu kod se reguliše u zavisnosti od zahteva procesa. Veoma su efikasni i ekonomični pri usitnjavanju.
Familija mlinova sa udarnim gredama - MG
Mlinovi sa udarnim gredama su savremena rešenja drobilica za kamen i druge drobljive materijale. Na rotoru su simetrično raspoređene tri udarne grede. Stator se sastoji od kućišta u potpunosti obloženog materijalima otpornim na habanje. Daje kubičast oblik zrna, kompaktno zrno (bez mikro-pukotina). Moguće drobljenje materijala pomešanih sa glinom ili drugim lepljivim materijama. Otvaranjem bočnih vrata obezbeđuje se nesmetan pristup svim elementima mlina, što izuzetno olakšava održavanje.

Preporučuje se za drobljenje srednje-tvrdih do tvrdih materijala, manje abrazivnih materijala. Najčešća primena je za srednje i fino drobljenje.
Familija mlinova sa čekićima - MČ
Mlinovi sa čekićima (mlinovi čekićari) se koriste kao sekundarne i tercijarne drobilice za drobljenje srednje tvrdih materijala (krečnjak, šljaka, ugalj, itd.). Na rotor su zglobno vezani čekići kojima se vrši drobljenje. Gornji deo statora je potpuno obložen materijalima otpornim na habanje i čini komoru za drobljenje. Donji deo statora se sastoji od lučno raspoređenih rostova i zazorom između njih se kontroliše izlazna granulacija. Materijal koji dospe u mlin biva početno usitnjen u gornjem delu mlina. Svi komadi materijala koji ne mogu da prođu između rostova bivaju ponovo usitnjeni sve dok se njihova veličina ne umanji dovoljno. To kao posledicu ima izuzetno mali procenat nadzrna, ali i veće učešće sitnijih zrna u izlaznom materijalu.