Razni izvedeni radovi
Proizvod: Traverza i sfilo
Naručilac: FERRARI, ITALIJA
Projekat: Traversa i sfilo
Nas najveci uspeh je visegodisnja saradnja sa Italijanskom firmom Ferrari International za koju svakog meseca isporucujemo preko 10t gotovih proizvoda.
Proizvod: Bojler za zagrevanje vode
Naručilac: SNC Lavalin - Kanada
Projekat: Nova topionica i fabrika sumporne kiseline za RTB Bor
Po zahtevu naručioca posla izrađen je bojler zapremine 3800 litara. U potpunosti je izrađen u pogonu "Mehanika Fives" u Aleksincu, nakon izrade je izvršena površinska zaštita toplim cinkovanjem. Zagrevanje vode se vrši grejačem od 12KW.
Proizvod: Čelični nosači cevovoda
Naručilac: SNC Lavalin - Kanada
Projekat: Nova topionica i fabrika sumporne kiseline za RTB Bor
Po zahtevu naručioca posla izrađeni su čelični nosači cevovoda. Na nosače se oslanja cevovod kojim se transportuju materijali u postupku proizvodnje sumporne kiseline. Rađena su tri tipa nosača: za cevovod prečnika 1250mm, za cevovod prečnika 1900mm i za cevovod prečnika 2100mm. Po zahtevu kupca na svakom nosaču je merena debljina nanosa boje i morala je biti veća od zadate referentne vrednosti.
Proizvod: Pogon za odvoženje materijala
Naručilac: D.O.O. "Strabag" - Skoplje
Po zahtevu naručioca izrađen je mini pogon za odvoženje materijala sa mesta iskopa i njegov horizontalni i vertikalni transport do mesta utovara u kamione. Ugrađena oprema omogućava preciznu regulaciju doziranja materijala kako bi se kompenzovala potencijalna promena sastava materijala i potencijalna promena ugla odvoznog transportera
Proizvod: Noseća konstrukcija kotla za predgrevanje
Naručilac: SNC Lavalin - Kanada
Projekat: Nova topionica i fabrika sumporne kiseline za RTB Bor
Po zahtevu naručioca posla izrađena je čelična kostrukcija koja nosi kotao za predgrevanje. Konstrukcija je nakon izrade, a pre farbanja, probno sklopljena. Nakon provere da li se sve mere izrađenih elemenata podudaraju sa projektovanim merama konstrukcija je rasklopljena, ispeskarena, ofarbana i obeležena za montažu.
Proizvod: Drobilica za ugalj
Drobilica za primarno usitnjavanje velikih komada uglja. Pogonjena jednim elektromotorom i reduktorom sa dve izlazne osovine.
Proizvod: Dimna cev kotla za predgrevanje
Naručilac: SNC Lavalin - Kanada
Projekat: Nova topionica i fabrika sumporne kiseline za RTB Bor
Po zahtevu naručioca posla izrađena je dimna cev kotla za predgrevanje. Zbog visokih temperatura kojima je izložena ova cev, ofarbana je bojom Amercoat na bazi cink silikata koja je otporna na temperaturu, i sa unutrašnje strane obložena materijalom otpornim na visoku temperaturu i plamen.
Proizvod: Remont rotora mlina
Naručilac: Kamenolom u Kavaje - Albanija
Izvršen remont rotora mlina nakon havarije. Rotor je bio veoma oštećen. Izradjen je kompletan novi rotor, i to u potpunosti u prostorijama firme "Mehanika Fives".
Proizvod: Raster ploče tornjeva za apsorpciju gasa (FAT i IPAT)
Naručilac: SNC Lavalin - Kanada
Projekat: Nova topionica i fabrika sumporne kiseline za RTB Bor
Izrađene raster ploče za prolazni i finalni apsorpcioni toranj. Ploče su izrađene od kotlovskog čelika, prečnici ploča su 6000 mm. Nakon zavarivanja ploča var radiografski ispitan. Zbog dimenzija ploča organizovan specijalni transport od Aleksinca do Bora. Transport podrazumevao zatvaranje kompletnog auto-puta u smeru ka Beogradu.
Proizvod: Rasteretni vakuumski ventil
Naručilac: SNC Lavalin - Kanada
Projekat: Nova topionica i fabrika sumporne kiseline za RTB Bor
Izađen vakuumski rasteretni ventil koji sprečava da dođe do oštećenja cevovoda para sumporne kiseline usled pojave potpritiska. Ukoliko se javi potpritisak on podigne klapnu ventila i propusti dodatnu količinu vazduha u sistem. Pošto se ventil nalazi u parama sumporne kiseline, svi izloženi delovi su obloženi olovom. Kako bi se obezbedilo zaptivanje ventila, nakon nalivanja olova površine koje dihtuju su mašinski obrađene. Da bi se obezbedilo da se ventil otvori na tačnoj vrednosti potpritiska težine svih elemenata moraju biti tačne. Prečnik ventila je 2430 mm.
Mehanika kao preduzeće nezavisno od Aleksinačkih rudnika uglja prvi put počinje sa radom 1976. godine. Na osnovu iskustava i znanja stečenih u održavanju opreme za rudnike uglja 1980. godine počinje sa intenzivnijim razvojem na izradi mašina i kompletnih postrojenja. Od tog vremena do danas je usvojen veliki broj mašina sa svojim podtipovima. Uz intenzivan razvoj dolazi i do izvoza mašina i opreme i u druge zemlje. U mogućnosti smo da Vam ponudimo postrojenja kapaciteta od 20 m3/h do 100 m3/h. Ukoliko su Vam potrebne bilo kakve dodatne informacije, nemojte oklevati da nas kontaktirate.
Kontakt