Proizvodni program Mehanika
Vibro sita (engl. vibrating screens, nem. Rüttelsieb) su mašine koje mehaničkim vibracijama vrše razdvajanje materijala po granulaciji, na frakcije. Broj frakcija zavisi od broja etaža na vibro situ. Naš proizvodni program obuhvata sita koja mogu imati od jedne do četiri etaže. Mogu da se koriste za suvo sejanje ili sejanje sa pranjem, uz dodatak sistema za pranje. Samo vibro sito se sastoji od pogona koji izaziva mehaničke vibracije, prosejnih površina koje razdvajaju materijal na frakcije i rama koji služi kao oslonac za prosejne površine i transportni put za vibracije od pogona ka prosejnim površinama. Promena oštrine prosejavanja (amplitude) se vrši promenom težine zamajnih masa (disbalansa). U zavisnosti od svoje pozicije u tehnološkoj liniji dele se na primarna ili sekundarna vibro sita. Mogu se koristiti i za odvajanje vode iz materijala uz korišćenje "rima" mreža.
Za vise informacija kliknite ovde.
Udarni mlinovi ili drobilice (engl. Impact Crushers, nem. Prallbrecher) su uređaji za usitnjavanje najčešće kamena, ali i svih ostalih drobljviih materijala. Deo za drobljenje se sastoji od rotora sa udarnim gredama (tip MG) ili sa zglobno vezanim čekićima (tip MČ) i od statora (kućište obloženo pločama od materijala otpornih na habanje). Usitnjavanje se vrši udarom grede ili čekića rotora o materijal, te udarom materijala o obloge statora. Sastav i granulacija materijala na izlazu kod se reguliše u zavisnosti od zahteva procesa. Veoma su efikasni i ekonomični pri usitnjavanju.
Za vise informacija kliknite ovde.
Dodavači materijala (engl. Feeders, nem. Feeders, Fütterer) su uređaji koji u jednakim porcijama doziraju rudne ili neke druge vrste materija u jedinici vremena. Oni vrše izuzimanje materijala iz bunkera i doziraju ga dalje u sistem za transport ili preradu. Najčešće se postavljaju na ispustnim otvorima bunkera, te istovremeno i služe kao zatvarači tih otvora. Naši dodavači omogućavaju laku i preciznu regulaciju doziranja, odnosno količinu materijala koju odašilju u proces prerade.
Za vise informacija kliknite ovde.
Trakasti transporteri (engl. belt conveyor, nem. Gurtförderer, Förderband) su najviše primenjivane mašine neprekidnog transporta. Primenjuju se u svim granama industrije za širok dijapazon kapaciteta najčešće za nasipne materijale, ali se mogu koristiti i za transport komadnih materijala. Oni mogu transportovati materijal po horizontalnoj ili nagibnoj putanji.
Za vise informacija kliknite ovde.
Spiralni klasifikatori ili dehidratori (engl. helical classifier) su uređaji za klasiranje zrnastih materijala po krupnoći i za grubo odvodnjavanje. Kao sredina za klasiranje primenjuje se voda. Klasifikacija finih čestica čvrstih materijala zasnovana je na brzini padanja čestice u vodenoj ili vazdušnoj sredini. Krupnije čestice zbog svoje veće mase brže padaju u odnosu na sitnije. Klasifikatori sa spiralama mogu se koristiti i za pranje rudnih materijala.
Za vise informacija kliknite ovde.
U sistemu prerade mineralnih sirovina često je potrebna upotreba bunkera ili silosa kao skladišnog prostora. Nasuti materijali se moraju, na kraće ili duže vreme, lagerovati sa ciljem:
- ujednačenog protoka materijala koji se prerađuje kontinualno a doprema sa prekidima, npr. kamionom ili utovarivačem
- privremenog uskladištenja sa ciljem dalje distribucije
- čuvanja neophodnih zaliha
Za vise informacija kliknite ovde.
Postrojenja za pripremu mineralnih sirovina sastoje se od mašina i uređaja, pomoću kojih se vrši priprema dotične mineralne sirovine po granulometrijskom sastavu za dalju upotrebu ili dalju preradu. Postrojenja za drobljenje i mlevenje mineralnih sirovina razlikuju se po primenjenim tehnološkim procesima, koji zavise od svojstava mineralne sirovine i zahteva korisnika proizvoda ovih postrojenja. Naša firma je kompletno osposobljena da izvrši izradu tehnološke šeme, tehničke dokumentacije, proizvodnju kompletne opreme i montažu, po sistemu "ključ u ruke".
Za vise informacija kliknite ovde.

Mehanika kao preduzeće nezavisno od Aleksinačkih rudnika uglja prvi put počinje sa radom 1976. godine. Na osnovu iskustava i znanja stečenih u održavanju opreme za rudnike uglja 1980. godine počinje sa intenzivnijim razvojem na izradi mašina i kompletnih postrojenja. Od tog vremena do danas je usvojen veliki broj mašina sa svojim podtipovima. Uz intenzivan razvoj dolazi i do izvoza mašina i opreme i u druge zemlje. U mogućnosti smo da Vam ponudimo postrojenja kapaciteta od 20 m3/h do 100 m3/h. Ukoliko su Vam potrebne bilo kakve dodatne informacije, nemojte oklevati da nas kontaktirate.
Kontakt