Masinska obrada na CNC masinama
Masinska obrada na CNC strugu i CNC vertikalnom obradnom centru