Elementi "MEISTER" : Mlaznice za pranje materijala : Mreže od plastičnih masa : Mreže od čelične žice : Opšivi čeličnih mreža

Opšivi čeličnih mreža
Čelične mreže se isporučuju kompletne, spremne za ugradnju. Pri tome je potrebno posebnu pažnju posvetiti pričvršćivanju i zatezanju mreže kako bi se obezbedio visok kvalitet sejanja i dug životni vek mreže.Neki od najčešće korišćenih modela opšiva su:
Opšiv tipa "A" - paralelni
Opšiv sa paralelnim delom za zatezanje. Može da se koristi kod podužno ili bočno zategnutih mreža. Ugao gornje ivice u odnosu na donju je od 10-20°, sa radijusom od 4 mm. Može se koristiti za mreže sa debljinom žice do 12.5 mm.
Opšiv tipa "A1" - standardni
Najčešće korišćen opšiv, sa uglom gornjeg dela u odnosu na donji od 30°. Može da se koristi kod podužno ili bočno zategnutih mreža. Sa radijusom od 6 mm. Može se koristiti za mreže sa debljinom žice do 12.5 mm.
Opšiv tipa "A4"
Opšiv je izrađen od čeličnog lima debljine 5 mm. Mreža se elektro zavaruje sa gornje ili donje strane lima. Ovaj tip opšiva je izuzetan za podužno zatezanje mreža. Koristi se za opšivanje mreža sa debljinama žice od 7 mm do 20 mm.
Opšiv tipa "A5"
Opšiv se izrađuje tako što se kraj mreže savija pod uglom od 120°. Ovaj tip opšiva se koristi za opšivanje mreža sa debljinama žice do 16 mm.
Opšiv tipa "A7"
Ovaj tip opšiva se koristi kod mreža sa sitnim otvorima i malim debljinama žice (maksimalni prečnik žice je 1 mm). Oblik opšiva varira u zavisnosti od namene.