a


 Čelične mreže se isporučuju kompletne, spremne za ugradnju. Pri tome je potrebno posebnu pažnju posvetiti pričvršćivanju i zatezanju mreže kako bi se obezbedio visok kvalitet sejanja i dug životni vek mreže.


 Neki od najčešće korišćenih modela opšiva su:


Opšiv tipa "A" - paralelni


 Opšiv sa paralelnim delom za zatezanje. Može da se koristi kod podužno ili bočno zategnutih mreža. Ugao gornje ivice u odnosu na donju je od 10-20°, sa radijusom od 4 mm. Može se koristiti za mreže sa debljinom žice do 12.5 mm.Opšiv tipa "A1" - standardni


 Najčešće korišćen opšiv, sa uglom gornjeg dela u odnosu na donji od 30°. Može da se koristi kod podužno ili bočno zategnutih mreža. Sa radijusom od 6 mm. Može se koristiti za mreže sa debljinom žice do 12.5 mm.Opšiv tipa "A4"


 Opšiv je izrađen od čeličnog lima debljine 5 mm. Mreža se elektro zavaruje sa gornje ili donje strane lima. Ovaj tip opšiva je izuzetan za podužno zatezanje mreža. Koristi se za opšivanje mreža sa debljinama žice od 7 mm do 20 mm.Opšiv tipa "A5"


 Opšiv se izrađuje tako što se kraj mreže savija pod uglom od 120°. Ovaj tip opšiva se koristi za opšivanje mreža sa debljinama žice do 16 mm.Opšiv tipa "A7"


 Ovaj tip opšiva se koristi kod mreža sa sitnim otvorima i malim debljinama žice (maksimalni prečnik žice je 1 mm). Oblik opšiva varira u zavisnosti od namene.