a


 Mreže od čelične žice, proizvedene od strane "Meister"-a svojim širokim dijapazonom modela mogu da realizuju svaki zahtev za sejanjem. Sve mreže su proizvedene od specijalne visoko-kvalitetne i izuzetno čvrste žice. Žica za mreže može biti od opružnog čelika ili nerđajućeg čelika, u svemu prema standardu DIN 17223.

 

 "Meister" industrijske mreže se proizvode kompletne sa opšivom, spremne za montažu na vibro sito.  


 Neki od najčešće korišćenih modela su:


Mreže sa ravnom gornjom površinom
 • za sejanje materijala srednje i krupnije granulacije.

 • mreža je potpuno ravna sa gornje strane, što onemogućava usitnjavanje materijala koji se prosejava

 • izrađene od izuzetno čvrste žice, otporne na habanje, od manganskog čelika

 • čvrstoća: 90 - 110 kg/mm2

 • sa debljinama žice od 7 - 12.5 mmProsejna površina "bar sizer"
 • tačno prosejavanje, sa uskim granicama granulacija
 • specijalni hrom-nikl čelik visokog kvaliteta

 • čvrstoća: 160 - 180 kg/mm2

 • nema mogućnosti lepljenja materijala, jer svaki deo osciluje različitom frekvencijom"Harfa" mreže, ravne sa jedne strane
 • za odstranjivanje vode, sejanje peska ili šljunka
 • ravni profili i uzdužnih i poprečnih žicaMreža za uklanjanje vode, zavarene konstrukcije
 • za odstranjivanje vode prilikom sejanja peska, šljunka, soli, rude, čvrstih minerala itd.
 • visoke stabilnosti, bez mogućnosti promene veličine otvora u radu, za maksimalne performanse sejanja"Harfa" mreže - tip B
 • za sejanje peska, šljunka, uglja, svih vrsta ruda, itd.
 • sa funkcijom samočišćenja, zahvaljujući tome što su podužne žice savijene u horizontalnoj ravni"Harfa" mreže - tip G
 • za suvo i mokro sejanje, sejanje otpada iz peći ili hemijske industrije

 • povoljne za ugradnju na sitima sa visokim frekvencijama oscilovanja

 • izuzetno velika "svetla" površina, jer se mreža oslanja samo na podužne noseće elemente

 • sa ugrađenim vodećim žicama, koje se uklanjaju prilikom montaže

 • žice međusobno povezane poliuretanom"Harfa" mreže
 • za sejanje loptastih materijala, peleta
 • za suvo ili mokro sejanje

 • sa funkcijom samočišćenja, ali sa vertikalno savijenim podužnim žicama

 • od opružnog ili hrom-nikl čelikaMreže sa pravougaonim otvorima
 • za sejanje peska, šljunka, soli, rude, čvrstih minerala itd.
 • veoma stabilna veličina otvora, sa većom "svetlom" površinom, za maksimalne kapacitete sejanjaMreže tipa F - elektro zavarene
 • za tačno sejanje materijala srednje i krupne granulacije, sa većim opterećenjima na mrežu
 • povećane performanse sejanja, jer nema apsolutno nikakvog nagomilavanja zrna na površini mreže

 • izuzetno dugog veka trajanja

 • od manganskog čelika, čvrstoće od 80-100 kg/mm2, može biti proizvedena i u "VA" kvalitetu

 • za debljine žice od 5 do 20 mmMreže sa kvadratnim otvorima - tip A
 • za sejanje peska, šljunka, uglja, svih vrsta ruda, itd.
 • od visoko kvalitetne čelične žice, čvrstoće od 160-180 kg/mm2

 • od opružnog ili hrom-nikl čelika