a

Fotografije raznih izvedenih radovaProizvod:

Naručilac:

Projekat:

Bojler za zagrevanje vode

SNC Lavalin - Kanada

Nova topionica i fabrika sumporne kiseline za RTB Bor


 Po zahtevu naručioca posla izrađen je bojler zapremine 3800 litara. U potpunosti je izrađen u pogonu "Mehanika Fives" u Aleksincu, nakon izrade je izvršena površinska zaštita toplim cinkovanjem. Zagrevanje vode se vrši grejačem od 12KW.


Tempered water tankTempered water tank

Proizvod:

Drobilica za ugalj


 Drobilica za primarno usitnjavanje velikih komada uglja. Pogonjena jednim elektromotorom i reduktorom sa dve izlazne osovine.


Proizvod:

Naručilac:

Projekat:

Čelični nosači cevovoda

SNC Lavalin - Kanada

Nova topionica i fabrika sumporne kiseline za RTB Bor


 Po zahtevu naručioca posla izrađeni su čelični nosači cevovoda. Na nosače se oslanja cevovod kojim se transportuju materijali u postupku proizvodnje sumporne kiseline. Rađena su tri tipa nosača: za cevovod prečnika 1250mm, za cevovod prečnika 1900mm i za cevovod prečnika 2100mm. Po zahtevu kupca na svakom nosaču je merena debljina nanosa boje i morala je biti veća od zadate referentne vrednosti.


Proizvod:

Naručilac:

Pogon za odvoženje materijala

D.O.O. "Strabag" - Skoplje


 Po zahtevu naručioca izrađen je mini pogon za odvoženje materijala sa mesta iskopa i njegov horizontalni i vertikalni transport do mesta utovara u kamione. Ugrađena oprema omogućava preciznu regulaciju doziranja materijala kako bi se kompenzovala potencijalna promena sastava materijala i potencijalna promena ugla odvoznog transportera.Proizvod:

Naručilac:

Projekat:

Noseća konstrukcija kotla za predgrevanje

SNC Lavalin - Kanada

Nova topionica i fabrika sumporne kiseline za RTB Bor


 Po zahtevu naručioca posla izrađena je čelična kostrukcija koja nosi kotao za predgrevanje. Konstrukcija je nakon izrade, a pre farbanja, probno sklopljena. Nakon provere da li se sve mere izrađenih elemenata podudaraju sa projektovanim merama konstrukcija je rasklopljena, ispeskarena, ofarbana i obeležena za montažu.