a


 Dodavači materijala (engl. Feeders, nem. Feeders, Fütterer) su uređaji koji u jednakim porcijama doziraju rudne ili neke druge vrste materija u jedinici vremena. Oni vrše izuzimanje materijala iz bunkera i doziraju ga dalje u sistem za transport ili preradu. Najčešće se postavljaju na ispustnim otvorima bunkera, te istovremeno i služe kao zatvarači tih otvora. Naši dodavači omogućavaju laku i preciznu regulaciju doziranja, odnosno količinu materijala koju odašilju u proces prerade.


Vibro dodavači


 Vibracioni dodavači su uređaji za ravnomerno doziranje zrnastih materijala. Vibracioni dodavač se sastoji od korita koje je izrađeno od čeličnog lima, po kome klizi materijal čije se doziranje vrši. Za korito je pričvršćen ekscentrični vibrator (vibro motor). Dodavač se veša o spiralne opruge, neposredno ispod otvora bunkera. Gruba regulacija doziranja se vrši podešavanjem disbalansa (zamajnih masa), dok se fina regulacija vrši promenom broja obrtaja vibro motora.

 Odlikuju se visokim kapacitetima uz mali utrošak energije.


Tehnički podaci - vibrododavači
Ekscentar dodavači


 Ekscentar dodavači po svojoj konstrukciji spadaju u dodavače sa robusnom konstrukcijom. Uglavnom se koriste za doziranje materijala u primarne drobilice. Postavljaju se ispod bunkera i kretanjem napred - nazad vrše izuzimanje materijala iz bunkera i njegovo doziranje. Oni su tako konstruisani da mogu primiti udare prilikom pada komada rude sa visine. Promena doziranja se vrši promenom dužine hoda ekscentar dodavača ili promenom brzine kretanja korita.


Tehnički podaci - ekscentar dodavačiDodavači sa trakom


 Dodavači sa gumenom trakom  se primenjuju za ravnomerno doziranje zrnastih materijala, čija krupnoća nije veća od 100 mm. Dodavači se sastoje od čeličnog rama na čija oba kraja su pričvršćeni bubnjevi od kojih je jedan pogonski, a drugi zatezni. Preko bubnjeva se postavlja gumena traka koja izvlači materijal iz bunkera. Pogonski bubanj pokreće se posredstvom elektromotora i reduktora. Gruba regulacija doziranja se vrši uz pomoć zasuna, a fina regulacija se vrši promenom brzine kretanja gumene trake. Zbog veoma fine regulacije koriste se za doziranje materijala u asfaltne i betonske baze. Automatizacijom više dodavača na asfaltnim i betonskim bazama moguće je ostvariti precizno doziranje više granulacija materijala po recepturama kupca.


Tehnički podaci - dodavači sa trakom
Za sve dodatne pojedinosti možete nas kontaktirati.