a

Fotografije raznih izvedenih radovaProizvod:

Naručilac:

Projekat:

Dimna cev kotla za predgrevanje

SNC Lavalin - Kanada

Nova topionica i fabrika sumporne kiseline za RTB Bor


 Po zahtevu naručioca posla izrađena je dimna cev kotla za predgrevanje. Zbog visokih temperatura kojima je izložena ova cev, ofarbana je bojom Amercoat na bazi cink silikata koja je otporna na temperaturu, i sa unutrašnje strane obložena materijalom otpornim na visoku temperaturu i plamen.


Proizvod:

Naručilac:

Remont mlina MG-100

Kamenolom Zavlaka - Krupanj


 Izvršen je remont mlina proizvedenog od strane "Mehanike" 1991. godine. Mlin je više od 20 godina bio u upotrebi. Nakon izvršenog remonta mlin je spreman za još dugi niz godina rada.


Proizvod:

Naručilac:

Remont rotora mlina

Kamenolom u Kavaje - Albanija


 Izvršen remont rotora mlina nakon havarije. Rotor je bio veoma oštećen. Izradjen je kompletan novi rotor, i to u potpunosti u prostorijama firme "Mehanika Fives".


Proizvod:

Naručilac:

Projekat:

Raster ploče tornjeva za apsorpciju gasa (FAT i IPAT)

SNC Lavalin - Kanada

Nova topionica i fabrika sumporne kiseline za RTB Bor


 Izrađene raster ploče za prolazni i finalni apsorpcioni toranj. Ploče su izrađene od kotlovskog čelika, prečnici ploča su 6000 mm. Nakon zavarivanja ploča var radiografski ispitan. Zbog dimenzija ploča organizovan specijalni transport od Aleksinca do Bora. Transport podrazumevao zatvaranje kompletnog auto-puta u smeru ka Beogradu.Proizvod:

Naručilac:

Projekat:

Rasteretni vakuumski ventil

SNC Lavalin - Kanada

Nova topionica i fabrika sumporne kiseline za RTB Bor


 Izađen vakuumski rasteretni ventil koji sprečava da dođe do oštećenja cevovoda para sumporne kiseline usled pojave potpritiska. Ukoliko se javi potpritisak on podigne klapnu ventila i propusti dodatnu količinu vazduha u sistem. Pošto se ventil nalazi u parama sumporne kiseline, svi izloženi delovi su obloženi olovom. Kako bi se obezbedilo zaptivanje ventila, nakon nalivanja olova površine koje dihtuju su mašinski obrađene. Da bi se obezbedilo da se ventil otvori na tačnoj vrednosti potpritiska težine svih elemenata moraju biti tačne. Prečnik ventila je 2430 mm.